SPOLEK TREPKA – KDO JSME A CO DĚLÁME

Založili jsme se v červnu 2015 a od té doby pořádáme různé akce, na kterých se snažíme:

 
bavit děti i dospělé

 
radovat se z poznávání

 
připomínat tradice

 
chovat se ohleduplně k přírodě
 
nenápadně vzdělávat
 
a vlastně tak nějak okrašlovat ...
Je nás pár nadšenců, ale co je nejdůležitější pomáhá nám spousta přátel, kamarádů, známých a hlavně hasiči z Davle, bez těch by to nešlo :-) 

PROČ SPOLEK TREPKA?

Slovo TREPKA má několik významů. Pro nás je to zejména unikátní živý organismus, který znáte ze školy. A hlavně jsme ve slově TREPKA našli spoustu významů:

RADICE          
  ADOST        
    KOLOGIE      
      ŘÍRODA    
        AMARÁDI  
          KTIVITA

Jsme pracovití a činorodí. Téměř každý měsíc zvládáme uspořádat větší či menší akci, nebo se na některé akci spolupodílet.

 

   
LIDÉ V TREPCE FOTOGALERIE STANOVY SPOLKU TREPKA


PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU TREPKA

   

NAŠI PARTNEŘI: